Saír Elixe castelán

Estás en normativa

NORMATIVA

Tendo sempre como centro e como base as ensinanzas de Xesucristo, a Igrexa, estendéndose ao longo do mundo e dos séculos, organizouse en cada época e lugar coa asistencia do Espírito Santo e coa achega humana, tratando de manter a unidade como signo de comuñón e de continuidade. Froito deste longo proceso é a lexislación ou normativa eclesiástica, que na actualidade está contida principalmente no “Código de Dereito Canónico” promulgado en 1983 para toda a Igrexa. (Código Dereito Canónico en PDF).

Ademais, a Igrexa católica mantén dende 1979 Acordos sobre asuntos xurídicos e económicos co Estado Español:

Acordos Igrexa-Estado Español en PDF.

Acordos de España coa Santa Sé

Acordos de CEE (Asistencia centros penitenciarios)

E a propia Diocese vai concretando tamén as normas sobre as que ten competencia por medio de Decretos, que se publican no “Boletín do Bispado de Tui-Vigo”. Estas normas vanse recollendo de modo sintético e práctico en compendios chamados “Memoranda”, dos cales o último publicado data do ano 2016. (Memoranda TUI-VIGO 2016 en PDF).