Saír Elixe castelán

Estás en financiación

FINANCIACIÓN

A Igrexa, para levar a cabo a súa misión de “evanxelizar”, necesita medios materiais e económicos, que ha de usar con criterios de austeridade, de solidariedade, e de transparencia. Na nosa Diocese, o resumo deste exercicio económico no ano 2017 foi o seguinte:

DESCARGAR DOCUMENTO EN PDF