Saír Elixe castelán

Estás en actividades

Como xa se dixo na presentación, o sentido e finalidade da Igrexa católica é “evanxelizar”, é dicir: vivir, celebrar, transmitir e testemuñar a fe en Xesucristo como o Fillo de Deus. Este labor organízase nunha serie de "actividades pastorais" que poden agruparse en 4 grandes áreas ou dimensións:

A ENSINAZA A CELEBRACIÓN A CARIDADE A COMUÑÓN

a) A Ensinaza: catequeses parroquiais (de infancia, de mocidade, e de adultos), colexios de congregacións relixiosas, conferencias, cursos de teoloxía, Instituto de Ciencias Relixiosas, etc.

No ano 2017...

- participaron nas catequeses de 1ª Comuñón máis de 5.000 nenos e nenas.

- participaron nas catequeses de Confirmación máis de 1.900 mozos.

- nos colexios relixiosos (20) formáronse 13.331 alumnos e alumnas (ver cadro).

- no Seminario Menor de Tui formáronse 37 seminaristas, e no Maior de Vigo formáronse 6 seminaristas.

- no Instituto de Ciencias Relixiosas cursaron carreira 17 alumnos/as.

- nos cursos de teoloxía (“Ágora”) participaron 40 persoas.

- organizáronse moitas conferencias de diversos temas eclesiais e sociais.

 

CENTROS EDUCATIVOS  EN TUI-VIGO 2017-18 ALUMNADO
Centro Amor de Dios (Irmás do Amor de Deus) 1.200
Centro Apóstol Santiago (PP. Xesuítas) 2.256
Centro Colexio Fogar AFUNDACIÓN (PP. Salesianos) 550
Centro Compañía de María - Enseñanza (Irmás da C. de María) 1.013
Centro Divino Maestro (Irmás Misioneiras do Divino Maestro) 110*
Centro El Pilar (Irmáns Maristas -Vigo) 902
Centro Fillas de María Inmaculada (Irmás de Mª Inmaculada) 236
Centro La Inmaculada (Fundación Félix Rodríguez. Gonzalez.) 315
Centro María Auxiliadora (PP. Salesianos) 820
Centro María Inmaculada (Irmás Carmelitas) 736
Centro Mariano (Franciscanas Misioneiras M. Divino Pastor) 998
Centro Miralba (Fillas de Xesús) 1.081
Centro Niño Xesús de Praga (Fillas da Caridade -S. Vicente) 321
Centro Padre Míguez (Irmás Calasancias) 511
Centro PP. Somascos 297
Centro San Xosé de Cluny (Relixiosas Misioneiras de S. Xosé) 648
Centro San Xosé da Guía (Servas de San Xosé) 463
Centro San Xoán Bosco (Fillas de María Auxiliadora) 313
Centro San Xosé-Carmelitas (Irmás Carmelitas –A Guarda) 250
Centro Santa María (Irmáns Maristas -Tui) 311
* (non en curso completo, senón en varios cursos laborais)  

TOTAL

13.331

 

 


 

b) A Celebración: sacramentos e outros rituais nas parroquias, colexios, grupos, hospitais, etc.

No ano 2017 celebráronse...

- as Eucaristías diarias e dominicais en máis de 300 centros de culto.

- 2.560 Bautizos.

- 2.454 Primeiras Comuñóns.

- 1.426 Confirmacións.

- 379 Matrimonios.

- 3.293 enterros, cos seus respectivos funerais.

- e unha gran cantidade doutras celebracións como funerais de aniversarios, Reconciliacións sacramentais (“confesións”), Uncións a enfermos (nos hospitais e nas casas), “novenas”, “rosarios”, etc.

 

 


c) A Caridade: promoción da solidariedade e a xustiza social axudando ás persoas con dificultades, a través do servizo de moitas comunidades relixiosas, de Cáritas e doutras asociacións intimamente relacionadas coa Igrexa.

No ano 2017...

- atendéronse nunha casa de acollida/albergue a 129 persoas.

- deuse para comer a unhas 90.000 persoas en 3 comedores sociais.

- axudáronse a unhas 720 persoas con drogadicción nun centro (130 internas).

- en 3 centros atendéronse a 330 persoas con discapacidade (233 internas).

- acolléronse a 127 menores en internos en 4 centros de acollida.

- en 2 centros de acollida a mulleres atendéronse a 99 mulleres (84 en cursos de formación/integración e 15 internas cos seus 17 fillos).

- atendéronse 424 persoas anciás (internas) en 4 centros.

- formáronse en cursos laborais para desempregados unhas 210 persoas.

- entre Cáritas Diocesana, as 60 Cáritas Parroquiais, e outras asociacións caritativas (S.Vicente de Paúl, S. Cayetano, etc.), axudouse a máis de 9.900 persoas en situación de pobreza.

- investíronse en axuda caritativa uns 2,5 millóns de €, dos que unha décima parte foi para axuda ao desenvolvemento nos “países do Sur”.

 

SERVIZOS SOCIO-CARITATIVOS relacionados coa Igrexa en Tui-Vigo (2016)

Casas de acollida/albergue: 1 »129 persoas atendidas

- Casa “N. Sra. da Saude” (Irmáns. Misioneiros Enf. Pobres); persoas atendidas: 129 internos

Comedores sociais: 3 »unhas 90.000 persoas atendidas (unhas 290 cada día)

- Comedor “da Esperanza” (Fillas da Caridade); unhas 150 persoas (cada día).

- Comedor “Misión do Silencio” (Misioneira do Silencio); unhas 130 persoas cada día.

- Residencia “Servas de Xesús” (Servas de Xesús); unhas 80 persoas (bocadillos cada día).

Centros de atención a drogodependentes: 1 »unhas 720 persoas atendidas (130 internas + 590 non internas)

- Centro “Proxecto Home” (Fundación Monte do Gozo); persoas atendidas: unhas 130 internas + unhas 590 non internas.

Centros para persoas con discapacidade: 3 »330 persoas atendidas

- Fogar e Clínica “S. Rafael” (Irmáns. San Juan de Deus); persoas atendidas: 130 internas + 590 non internas.

- Centro “Sta. María Esperanza” (Escravas V. Dolorosa); persoas atendidas: 63 (internas).

- Centro “Virgen do Rosario” (Escravas V. Dolorosa); persoas atendidas: 89 (internas).

Fogar e clínica San Rael (Irmá San Juan de Deus) personas atendidas 178 internas

Centros de acollida para menores: 4»127 persoas atendidas.

- Centro “O Seixo” (Relixiosas Bo Pastor); persoas atendidas: 24 (internas).

- Casa-familia “Sta. Xoaquina” (Irmáns. Carmelitas Vedrunas); persoas atendidas: 15 (internas).

- Fogar “S. Xosé” (Fillas da Caridade); persoas atendidas: 65 (internas).

- Fogar “Santísima Trinidade” (Irmáns. Trinitarias); persoas atendidas: 23 (internas).

Centros de acollida para inmigrantes: 1 »7 persoas atendidas.

- Fogar “Santísima Trinidade” (Irmáns. Trinitarias); persoas atendidas: 7.

Centros de acollida para mulleres: 2 »73 persoas atendidas.

- Fogar “Sta. Isabel” (Servas da Pasión); persoas atendidas: 13 mulleres + seus 15 fillos (internas).

- Casa “As Samaritanas” (Fundación As Samaritanas); persoas atendidas: 45 mulleres en varios cursos de formación/integración (non internas).

Residencias para maiores: 4 »424 persoas atendidas

- Residencia “A Inmaculada” (Angélicas); persoas atendidas: 72 (internas).

- Residencia “Paz e Bien” (Franciscanas Hospitalarias); persoas atendidas: 80 (internas).

- Residencia “S. Telmo” (Irmáns. Ancianos Desamp.); persoas atendidas: 125 (internas).

- Residencia “Sta. Marta” (Irmás. Ancianos Desamp.); persoas atendidas: 147 (internas).

Centros de formación laboral para desempregados: 2 » 210 persoas atendidas

- Centro “Divino Maestro” (Misioneras Divino Maestro); persoas atendidas: 60.

- Cáritas Diocesana; persoas atendidas: 150.

Otros centros de atención e axuda a necesitados: 73 »más de 12.200 persoas axudadas.

- Cáritas Diocesana: unas 2.000 persoas axudadas.

- 60 Cáritas Parroquiales: unhas 5.000 personas axudadas.

- 7 grupos de Conferencias de S. Vicente: unas 1.200 persoas axudadas

- Asoc. San Caietano: unas 1.050 personas axudadas.

- Asoc. Internacional da Caridade: unas 260 persoas axudadas.

- Asoc. Medalla Milagrosa: unhas 200 persoas axudadas.

- Xuventudes Marianas Vicencianas: unas 60 persoas axudadas

- Asoc. María Auxiliadora: unas 150 persoas axudadas.

Ambulatorios de rehabilitación: 1 »60.000 personas atendidas.

- Clínica “S. Rafael” (Irmáns. San Xoan de Deus); persoas atendidas: unas 240 persoas atendidas cada día (unhas 60.000 al ano).

 

 


d) A Comuñón: organismos de corresponsabilidade.

* Consello Diocesano de Pastoral

* Consello de Presbiterio

* Consello Diocesano de Laicos

* Colexio de Consultores

* Consello Episcopal

* Consello de Asuntos Económicos

* Consello de Arciprestes

* Cabido da Catedral

* Consellos parroquiais e outros grupos e asociacións locais.

DESCARGAR AS PÁXINAS EN PDF

Subir a inicio