Saír Elixe castelán

Estás en actividades

Como xa se dixo na presentación, o sentido e finalidade da Igrexa católica é “evanxelizar”, é dicir: vivir, celebrar, transmitir e testemuñar a fe en Xesucristo como o Fillo de Deus. Este labor organízase nunha serie de "actividades pastorais" que poden agruparse en 4 grandes áreas ou dimensións:

A ENSINAZA A CELEBRACIÓN A CARIDADE A COMUÑÓN

a) A Ensinaza: catequeses parroquiais (de infancia, de mocidade, e de adultos), colexios de congregacións relixiosas, conferencias, cursos de teoloxía, Instituto de Ciencias Relixiosas, etc.

No ano 2016...

- participaron nas catequeses de 1ª Comuñón máis de 5.000 nenos e nenas.

- participaron nas catequeses de Confirmación máis de 1.800 mozos.

- nos colexios relixiosos (20) formáronse 12.849 alumnos e alumnas (ver cadro).

- no Seminario Menor de Tui formáronse 28 seminaristas, e no Maior de Vigo formáronse 6 seminaristas.

- no Instituto de Ciencias Relixiosas cursaron carreira 17 alumnos/as.

- nos cursos de teoloxía (“Ágora”) participaron 72 persoas.

- organizáronse moitas conferencias de diversos temas eclesiais e sociais.

 

CENTROS EDUCATIVOS  EN TUI-VIGO 2016-17 ALUMNADO
Centro Amor de Dios (Irmás do Amor de Deus) 1.185
Centro Apóstol Santiago (PP. Xesuítas) 1.559
Centro Colexio Fogar AFUNDACIÓN (PP. Salesianos) 566
Centro Compañía de María - Enseñanza (Irmás da C. de María) 1.404
Centro Divino Maestro (Irmás Misioneiras do Divino Maestro) 525*
Centro El Pilar (Irmáns Maristas -Vigo) 871
Centro Fillas de María Inmaculada (Irmás de Mª Inmaculada) 179
Centro La Inmaculada (Fundación Félix Rodríguez. Gonzalez.) 315
Centro María Auxiliadora (PP. Salesianos) 805
Centro María Inmaculada (Irmás Carmelitas) 714
Centro Mariano (Franciscanas Misioneiras M. Divino Pastor) 998
Centro Miralba (Fillas de Xesús) 1.081
Centro Niño Xesús de Praga (Fillas da Caridade -S. Vicente) 316
Centro Padre Míguez (Irmás Calasancias) 534
Centro PP. Somascos 289
Centro San Xosé de Cluny (Relixiosas Misioneiras de S. Xosé) 639
Centro San Xosé da Guía (Servas de San Xosé) 513
Centro San Xoán Bosco (Fillas de María Auxiliadora) 322
Centro San Xosé-Carmelitas (Irmás Carmelitas –A Guarda) 250
Centro Santa María (Irmáns Maristas -Tui) 309
Centro Aloya-Opus Dei- 331
Centro Las Acacias-Opus Dei- 401
Centro Montecastelo-Opus Dei- 500
* (non en curso completo, senón en varios cursos laborais)  

TOTAL

14.081

 

 


 

b) A Celebración: sacramentos e outros rituais nas parroquias, colexios, grupos, hospitais, etc.

No ano 2016 celebráronse...

- as Eucaristías diarias e dominicais en máis de 300 centros de culto.

- 3.012 Bautizos.

- 2.962 Primeiras Comuñóns.

- 1.220 Confirmacións.

- 598 Matrimonios.

- 3.694 enterros, cos seus respectivos funerais.

- 1 Ordenación Sacerdotal.

- e unha gran cantidade doutras celebracións como funerais de aniversarios, Reconciliacións sacramentais (“confesións”), Uncións a enfermos (nos hospitais e nas casas), “novenas”, “rosarios”, etc.

 

 


c) A Caridade: promoción da solidariedade e a xustiza social axudando ás persoas con dificultades, a través do servizo de moitas comunidades relixiosas, de Cáritas e doutras asociacións intimamente relacionadas coa Igrexa.

No ano 2016...

- atendéronse nunha casa de acollida/albergue a 588 persoas.

- deuse para comer a unhas 80.000 persoas en 3 comedores sociais.

- axudáronse a unhas 230 persoas con drogadicción nun centro (80 internas).

- en 3 centros atendéronse a 363 persoas con discapacidade (233 internas).

- acolléronse a 83 menores en internos en 4 centros de acollida.

- en 2 centros de acollida a mulleres atendéronse a 99 mulleres (84 en cursos de formación/integración e 15 internas cos seus 17 fillos).

- atendéronse 396 persoas anciás (internas) en 4 centros.

- formáronse en cursos laborais para desempregados unhas 150 persoas.

- entre Cáritas Diocesana, as 60 Cáritas Parroquiais, e outras asociacións caritativas (S.Vicente de Paúl, S. Cayetano, etc.), axudouse a máis de 12.500 persoas en situación de pobreza.

- investíronse en axuda caritativa uns 2,5 millóns de €, dos que unha décima parte foi para axuda ao desenvolvemento nos “países do Sur”.

 

SERVIZOS SOCIO-CARITATIVOS relacionados coa Igrexa en Tui-Vigo (2016)

Casas de acollida/albergue: 1 »588 persoas atendidas (101 internos + 487 transeúntes).

- Casa “N. Sra. da Saude” (Irmáns. Misioneiros Enf. Pobres); persoas atendidas: 101 internos + 487 en albergue transeúntes.

Comedores sociais: 3 »unhas 80.000 persoas atendidas (unhas 310 cada día de luns a venres).

- Comedor “da Esperanza” (Fillas da Caridade); unhas 150 persoas (cada día).

- Comedor “Misión do silencio” (Misioneira do Silencio); unhas 100 persoas (cada día).

- Residencia “Servas de Xesús” (Servas de Xesús); unhas 60 persoas (bocadillos cada día).

Centros de atención a drogodependentes: 1 »unhas 230 persoas atendidas (80 internas + 150 non internas)

- Centro “Proxecto Home” (Fundación Monte do Gozo); persoas atendidas: unhas 80 internas + unhas 150 non internas.

Centros para persoas con discapacidade: 3 »363 persoas atendidas

- Fogar e Clínica “S. Rafael” (Irmáns. San Juan de Deus); persoas atendidas: 100 internas + 130 de día.

- Centro “Sta. María Esperanza” (Escravas V. Dolorosa); persoas atendidas: 78 (internas).

- Centro “Virgen do Rosario” (Escravas V. Dolorosa); persoas atendidas: 55 (internas).

Centros de acollida para menores: 4»83 persoas atendidas.

- Centro “O Seixo” (Relixiosas Bo Pastor); persoas atendidas: 15 (internas).

- Casa-familia “Sta. Xoaquina” (Irmáns. Carmelitas Vedrunas); persoas atendidas: 12 (internas).

- Fogar “S. Xosé” (Fillas da Caridade); persoas atendidas: 32 (internas).

- Fogar “Santísima Trinidade” (Irmáns. Trinitarias); persoas atendidas: 24 (internas).

Centros de acollida para inmigrantes: 1 »2 persoas atendidas.

- Fogar “Santísima Trinidade” (Irmáns. Trinitarias); persoas atendidas: 2.

Centros de acollida para mulleres: 2 »116 persoas atendidas.

- Fogar “Sta. Isabel” (Servas da Pasión); persoas atendidas: 15 mulleres + seus 17 fillos (internas).

- Casa “As Samaritanas” (Fundación AS Samaritanas); persoas atendidas: 84 mulleres en varios cursos de formación/integración (non internas).

Residencias para maiores: 4 »396 persoas atendidas

- Residencia “A Inmaculada” (Angélicas); persoas atendidas: 62 (internas).

- Residencia “Paz e Bien” (Franciscanas Hospitalarias); persoas atendidas: 72 (internas).

- Residencia “S. Telmo” (Irmáns. Ancianos Desamp.); persoas atendidas: 121 (internas).

- Residencia “Sta. Marta” (Irmás. Ancianos Desamp.); persoas atendidas: 141 (internas).

Centros de formación laboral para desempregados: 2 » 151 persoas atendidas

- Centro “Divino Maestro” (Misioneras Divino Maestro); persoas atendidas: 45.

- Cáritas Diocesana; persoas atendidas: 106.

Otros centros de atención e axuda a necesitados: 73 »más de 12.200 persoas axudadas.

- Cáritas Diocesana: unas 2.000 persoas axudadas.

- 60 Cáritas Parroquiales: unhas 7.500 personas axudadas.

- 7 grupos de Conferencias de S. Vicente: unas 1.200 persoas axudadas

- Asoc. San Caietano: unas 1.050 personas axudadas.

- Asoc. Internacional da Caridade: unas 270 persoas axudadas.

- Asoc. Medalla Milagrosa: unhas 190 persoas axudadas.

- Xuventudes Marianas Vicencianas: unas 80 persoas axudadas

- Asoc. María Auxiliadora: unas 150 persoas axudadas.

Ambulatorios de rehabilitación: 1 »50.000 personas atendidas.

- Clínica “S. Rafael” (Irmáns. San Xoan de Deus); persoas atendidas: unas 200 persoas atendidas cada día (unhas 50.000 al ano).

 

 


d) A Comuñón: organismos de corresponsabilidade.

* Consello Diocesano de Pastoral

* Consello de Presbiterio

* Consello Diocesano de Laicos

* Colexio de Consultores

* Consello Episcopal

* Consello de Asuntos Económicos

* Consello de Arciprestes

* Cabido da Catedral

* Consellos parroquiais e outros grupos e asociacións locais.

DESCARGAR AS PÁXINAS EN PDF

Subir a inicio