Elixe castelán

Páxina de inicio Inicio

Área restrinxida Área restrinxida

Correo electrónico

RSS

Ver toda a axenda [+]

ORGANISMOS  Seminario Menor

SEMINARIO MENOR San Pelaio-Tui


O Seminario dispón dun  blog propio

Acceso

Enderezo: Calvo Sotelo 4 - Apdo 2 36700 Tui

Teléfonos: 986 600 051 - 986 600 856

Correo electrónico:

Correo electrónico

EQUIPO DIRECTIVO

  • REITOR: D. Fernando Cerezo García.

  • ADMINISTRADOR - ECÓNOMO: D. Alberto Montes Rajoy.

  • DIRECTOR ESPIRITUAL: Rvdo. Sr. Lic. D. Luís González Cerdeira

  • CONFESOR ORDINARIO:Don Jesús Ángel Alonso Zarza

EQUIPO DE PROFESORES

Lic. Don Rogelio Domínguez Carrera

Lic. Da. Montserrat Davila Ventura

Lic. Da. Blanca Hermida Velasco

Lic. Da. Ana Celia Gómez Rodríguez

Lic. Don Domingo Rodríguez Illán

Lic. Da. María José González Pérez

Lic. Don José Alonso Rodríguez

Lic. Da. Mónica Villar Guisado

Lic. D. José Alberto Montes Rajoy

Lic. Don Santiago M. Vega López

Lic. D. Juan José González Estévez

D. Fernando Cerezo Carcía