Elixe castelán

Páxina de inicio Inicio

Área restrinxida Área restrinxida

Correo electrónico

RSS

Ver toda a agenda [+]

INFORMACIÓN. Departamento de información do bispado

SERVICIO DE PRENSA


NOTA DIOCESANA

DON JAVIER ALONSO DOCAMPO, NOMEADO RESPONSABLE DE ANIMACIÓN COMUNITARIA E ACCIÓN NO TERRITORIO DE CÁRITAS DIOCESANA

Con data do 29 de novembro o Director de Cáritas Diocesana Gonzalo Davila Davila, ouvido o Consello Diocesano presidido por don Luís Quinteiro Fiuza, procedeu ao nomeamento de don Javier Alonso Docampo como Responsable do Programa de Animación Comunitaria e Acción no Territorio.

En función da súa responsabilidade promoverá programas de formación de axentes de pastoral social e de organización da súa estrutura; así como de desenvolvemento das Cáritas Parroquiais, Interparroquiais, Arciprestales e zonais, impulsando e motivando a súa acción, e das Asociacións federadas. Será tamén responsable da formación de conciencia, da propaganda e as Campañas específicas. Organizará e desenvolverá campañas de captación de voluntariado, velará pola súa formación e realizará o seguimento das súas actividades. Así mesmo, é a súa función impulsar espazos de reflexión sobre o ser e o quefacer de Cáritas, a Doutrina Social da Igrexa, a análise da realidade social...

Este nomeamento axudará a seguir na liña de "impulsar a renovación da Diocese no exercicio da caridade", desexo manifestado polo noso Bispo Luís Quinteiro na súa Carta Pastoral "Bienaventurados os misericordiosos. A caridade e a misericordia fundamento da nosa acción pastoral"", e expresado nas Programacións Pastorais diocesanas dos últimos anos; para que, como di o Papa Francisco, «as nosas comunidades eclesiais sexan casas de misericordia»; «comunidade de comunidades, santuario onde os sedientos van beber para seguir camiñando (...), ámbito de viva comuñón e participación».

Texto traducido

Subir