Elixe castelán

Páxina de inicio Inicio

Área restrinxida Área restrinxida

Correo electrónico

RSS

Ver toda a axenda [+]

INFORMACIÓN. Noticias publicadas

Servicio de publicacións. Noticias publicadas


BASES DO CONCURSO DEBUXO: Que pintas en Nadal?

(VIII Edición)

1. Poderán participar todos os catecúmenos de 7 a 9 anos que o desexen.

2. Admítense todas as técnicas: acuarela, ceras, témperas, collage etc.

3. O formato dos traballos presentados será de 29 x 21 cm (folio DIN A-4) sen dobrar.

4. Para facilitar a elección do debuxo gañador e adaptarnos ao espazo dispoñible para a exposición, cada unha das Parroquias participantes deberá realizar unha preselección de 9 debuxos que optarán aos premios.

Na preselección destes debuxos, sería recomendable que participasen o párroco e representantes do equipo de catequistas e de Cáritas parroquial, no caso de que exista na Parroquia.

5. Establécense os seguintes premios:

a)Tres premios:

1º Premio.

2º Premio.

3º Premio.

b) Seis accésit especiais.

6. O debuxo designado polo xurado como primeiro premio de entre todos os participantes será elixido para imprimir como felicitación do Nadal oficial de Cáritas Diocesana de Tui-Vigo e nela farase constar o nome e idade do catecúmeno e a parroquia á que pertence.

7. Os debuxos de cada Parroquia deberán entregarse en Cáritas Diocesana como máximo ata o 24 de novembro, antes das 14:00 horas, en sobre grande pechado e cada unha deles deberá levar adherida con celo na parte posterior da cartolina un sobre pechado cos datos persoais do catecúmeno (nome, idade e parroquia á que pertence).

8. O xurado fará a selección das postais premiadas o 30 de novembro e nela non só terá en conta a orixinalidade e calidade artística dos debuxos presentados, senón tamén a mensaxe que se pretende transmitir.

9. Cos debuxos presentados farase unha exposición.

10. Tanto a inauguración da exposición como a entrega de premios terá lugar o día 17 de decembro na Parroquia do Sagrado Corazón de Xesús (R/ Rosalía de Castro, 56).

11. O concursante, polo feito de participar, acepta a totalidade das bases.

CARTA DA CONVOCATORIA

Este texto foi traducido mecanicamente


Subir a inicio