Elixe castelán

Páxina de inicio Inicio

Área restrinxida Área restrinxida

Correo electrónico

RSS

Ver toda a axenda [+]

INFORMACIÓN. Noticias publicadas

Servicio de publicacións. Noticias publicadas


MES DE MARZO, MES VOCACIONAL: "O SEMINARIO, MISIÓN DE TODOS"

Sábado, 16 de marzo (Seminario Maior de Vigo, 10,00 - 13,30 horas): Convivencia Vocacional para mozos e mozas a partir de 14 anos. Será un encontro festivo orientado a dar a coñecer as distintas vocacións da Igrexa, a través de talleres.

Domingo, 17 de marzo: Día do Seminario (xornada e colecta)

Sábado, 23 de marzo (Seminario Maior de Vigo, 10,30 - 13,30 horas): Xornada de Formación " Vocacionalizar a Pastoral Diocesana" para sacerdotes, relixiosos, catequistas, axentes de pastoral, colaboradores parroquiais, etc. Será unha mañá de formación teórico-práctica ao redor da cuestión vocacional, tentando dar criterios para incorporar esta cuestión a todos os ámbitos da pastoral.

Martes, 26 de marzo (Seminario Maior de Vigo, 11,00 - 13,00 horas). Xornada de Oración e Formación para os sacerdotes ao redor da vocacións. Acompañaranos Mons. D. Anxo Pérez Pueyo, Bispo de Barbastro. O tema será "Da beleza da vocación á Pastoral Vocacional".

Texto traducido


Subir a inicio