Elixe castelán

Páxina de inicio Inicio

Área restrinxida Área restrinxida

Correo electrónico

RSS

Ver toda a axenda [+]

INFORMACIÓN. Noticias publicadas

Servicio de publicacións. Noticias publicadas


27 de Xaneiro

Xornada da Infancia Misioneira

A Xornada de Infancia Misioneira é a gran festa misioneira dos nenos. En España celébrase o cuarto domingo de xaneiro. Como escola de solidariedade, Infancia Misioneira ensina aos máis pequenos a acoller aos nenos que lles rodean e a ser sensibles ás inxustizas que sofren outros moitos nenos en todo o mundo. Os nenos de Infancia Misioneira, coas súas oracións e pequenos aforros, axudan aos seus irmáns máis necesitados nos territorios de misión. Cúmprese así o lema desta Obra Pontificia: “Os nenos axudan aos nenos”.

“CON JESÚS A BELÉN QUE BOA NOTICIA!”

“Con Jesús a Belén”: é un percorrido con Jesús, un neno como os que forman a Infancia Misioneira, pero tamén o Fillo de Deus, o primeiro misioneiro que vén falarnos do amor do Pai. Este ano acompañámoslle desde a anunciación en Nazaret, ata o seu nacemento na humildade de Belén. Na unión con El os nosos nenos e nenas poderán descubrir e coidar a semente misioneira que levan no seu corazón polo bautismo.“Que boa noticia!”: Esta é a gran noticia misioneira: Deus fíxose pequeno, un de nós, por amor a todos. Belén é o escenario onde estala, como di o papa Francisco, “a alegría do Evanxeo”, que ten que alcanzar “ata o confín da terra” a través do noso anuncio. Os nenos son participantes activos e destacados nesta gran misión da Igrexa, na escala que lles corresponde. Texto traducido


Subir a inicio