Elixe castelán

Páxina de inicio Inicio

Área restrinxida Área restrinxida

Correo electrónico

RSS

ver axenda completa do mes

Diocese»Arciprestado»Parroquias

PARROQUIAS DO ARCIPRESTADO DE A GUARDA-TEBRA


Arcipreste: D. Ángel Soliño Fernández

Teléfono: 608 880 593

 

AMORÍN, San Xoán de

 Concello  Tomiño
 Párroco  Don Paulino González González
 Enderezo  Avda. San Roque, 56.- 36780 A Guarda
 Outros centros de culto  Anexo: San Martiño de Currás
 Horario de culto  Domingo e festivo: 10:00 h. (V-I)
Datos históricos Consultar documento
 

BARRANTES, San Vicente de

 Concello   Tomiño
 Párroco  Don Cándido Filgueira Fernández
 Enderezo  Mosteiro s/n, 36749 Barrantes.
 Outros centros de culto  

Capela de San Mauro. Barrio de Mosteiro

Capela de San Miguel, no barrio de Pazo

Capela de San Xosé Obreiro, no barrio de Cristelos

Capela de Nosa Sra. de Grixó (Barrio de Cristelos)

conpartida con Sta. María de Tebra en anos alternos)

 Horario de culto Diario: 19:00 h. (I)-20:00 (V). Sábado: 18:30 h.(I)-21:00 h.(V).
 Domingo: 9:00 e 11:45 h. (V-I)
 Datos históricos Ver documento
 

BURGUEIRA, San Pedro de

 Concello   Oia
 Párroco

Don Antonio Estévez Fernández

 Enderezo  36779 - Burgueira
 Outros centros de culto  

Capela de Santo Antonio (e San Brais) no Barrio do Casal

 Horario de culto

Diario: 19:00 h. (I)- 21:30 (V).

Domingo: 11:00 h. (V-I)

 Datos históricos

Ver documento

 

CAMPOSANCOS, A visitación de Santa María ( ou Sta. Isabel) de

 Concello   A Gauarda
 Párroco  Don Ángél Soliño Fernández
 Enderezo  Subida a Sanamaro, 10.- 36788 - Camposancos.
 Outros centros de culto  

Capela na Pasaxe

 Horario de culto Diario: 19:00 h. (I)-20:00 (V).18:00 h. (Nª Sª da Graza)
 Domingo: 11:30-19:00 h.(I)/11:30-20:00 h.(V)
 Datos históricos

Ver documento

 

EIRAS, San Bartolomeu das

 Concello  O Rosal
 Párroco  Don Arturo Martínez Martínez
 Enderezo  Cruceiro 4, 36760 San Miguel de Tabagón
 Outros centros de culto   Capela da Magdalena

 Horario de culto Sábado: 18:30 h.(I)-19:30 h. (V)
Domingo: 11:00 h. (I-V)
 Datos históricos

Ver documento

 

ESTÁS, Santiago de

 Concello  Tomiño
 Párroco  Don José Luis Portela Trigo
 Enderezo  Muiños 6, 36972 Figueiró
 Outros centros de culto  Capela de San Sebastián. Barrio de San Sebastián
 Horario de culto

Diario: 19:00 h. (I)-20:00 h.(v)

 Domingo 11:00 h. (I-V)
 Datos históricos

Ver documento

 

FIGUEIRÓ, San Martiño e San Campio de

 Concello  Tomiño
 Párroco  Don José Luis Portela Trigo
 Enderezo  Muiños 6, 36972 Figueiró
 Outros centros de culto   Capela da Magdalena

 Horario de culto Diario: 20:00 h. (I)-21:00 h.(V) Sábado: 21:00 (I-V)
Domingo 17:00 - 20:00 (I) - 17:00-21:00 (V)
 Datos históricos

Ver documento

 

FORCADELA, San Pedro

 Concello  Tomiño
 Párroco  Don José Luis Portela Trigo
 Enderezo   Muiños 6, 36972 Figueiró
 Outros centros de culto  Capela da Ascensión
 Horario de culto

Diario: 18:00 h. (I)-19:00 h.(V)

 Domingo 10:00 h. (I-V)
 Datos históricos

Ver documento

 

GOIÁN, San Cristovo de

 Arciprestado  A Guarda-Tebra
 Concello  Tomiño
 Párroco  Don Manuel Joaquín de Santiago González
 Enderezo  Pintor Antonio Fernández 5, 36750 Goián.
 Outros centros de culto Capela de San Roque e San Mauro, en el barrio de San Roque.

Capela de San Lourenzo. Barrio de San Lourenzo

 Horario de culto Diario: 19:00 h. (I)-20:30 h.(V)
Domingo: 9:30-11:30 h.(I-V)
 Datos históricos

Ver documento

 

GUARDA, Santa María da

 Concello  A Guarda
 Párroco  Don Jesús García Villadóniga

P. Vidal García Viajel, CRS, Vigairo parroquial

 Enderezo  José Manuel Andreíne 4, 36780 A Guarda
 Outros centros de culto   Igrexa de San Bieito (antes Benedictinas) Rúa Concepción.

Capela do Colexio PP. Somascos Rúa Pacífico Rodríguez

Capela do Colexio San Xosé Rúa Camiño de Currás

Ermita de Sta. Tegra (Monte Sta. tegra)

Ermita de San Caetano (Barrio da Cruzada)

Ermita da Nosa Sra. da Guía (casco urbán)

 Horario de culto

Diario: 9:30-10:00-19:30 (I)-19:00-20:30 (v)-18:00 S. Bieito- 20:00

Sábado: 9:30-10:00-19:30 (I)-19:00-20:30 (v)

Domingo:10:30-11:30-12:30-9:30 en S. Bieito - 12:00 Somascos
 Datos históricos

Ver documento

 

LOUREZA, San Mamede de

Concello Oia
Párroco Don Antonio Estévez Fernández
Enderezo 36779 - Loureza
Outros centros de culto

Capela de Santa Comba

Capela do Dulce Nome de Xesús

Horarios de culto

Diario: 18:30 h. (I)-20:30 h.(V)

Domingo:10:00 h.(I-V)

Datos históricos

Ver documento

 

MOUGÁS, Santa Uxía de

Concello Oia
 Párroco

Don Avelino Baquero Alonso

 Enderezo A Barroca s/n 36309 Villadesuso
 Outros centros de culto

 Horario de culto

Diario: 18:00 h.(I)/19:00 h.(V)

Domingo: 10:00 h.(I-V)

 Datos históricos

Ver documento

 

OIA, Santa María de

 Concello  Oia
 Párroco  Don Avelino Baquero Alonso
 Enderezo  A Barroca s/n 36309 Villadesuso
 Outros centros de culto  Anexo: SANXIÁN (Concello de O Rosal)
 Horario de culto  Diario: 18:00 h.(I)-19:00 h.(V)

Domingo:1 0:00 h.(I-V)

Datos históricos Ver documento
 

PEDORNES, San Mamede de

 Concello   Oia
 Párroco   Don Avelino Baquero Alonso
 Enderezo   A Barroca s/n 36309 Villadesuso
 Outros centros de culto
 Horario de culto Diario:17:30 h. (eventual)(I)-18:30 h. (eventual) (V)

Sábado:17:30 h.(I)-18:30 (V)

Domingo:9:00 h. (I-V)

Datos históricos Ver documento
 

PINZÁS, Santa María de

 Arciprestado  A Guarda-Tebra
 Concello  Tomiño
 Párroco  Don Cándido Filgueira Fernández
 Enderezo  Mosteiro s/n, 36749 Barrantes.36749 Pinzás
Outros centros de culto
Horario de culto

Sábado: 16:00 h.

Domingo: 13:10 h. (eventual)

Datos históricos Ver documento
 

ROSAL, Sta. Mariña do

 Arciprestado   A Guarda-Tebra
 Concello   O Rosal
Párroco

Don Julio Ramos Rodríguez

Don. Isaac Penela Carbajales. Vigario Parroquial

 Enderezo Ramón Franco, 36 - 36770 O Rosal.
 Outros centros de culto

Capela das Carmelitas Descalzas. Trav. Principal

Capela de San Martiño.

Capela de San Sebastián e Santa Ana

Capela de San Vicente

 Horario de culto Diario: 18:30 (I) - 20:00 (V) .
Domingos: 10:30-12:00
 Datos históricos Ver documento
 

SALCIDOS, San Lourenzo de

 Concello A Guarda
 Párroco Don Pascual Bermúdez Fernández
 Enderezo San Lorenzo 13 - 36789 Salcidos
 Outros centros de culto

Capela da Nosa Sra. da Mercé.

Capela de San Roque.

 Horario de culto

Diario: 7:50-19:20(i)-20:00 (v)

Sábado: 19:00 h.

Domingo: 8:30 - 10:00 - 11:00 Barrio da Gándara
 Datos históricos Ver documento  
 

TABAGÓN, San Miguel de

 Concello O Rosal
 Párroco Don Arturo Martínez Martínez
 Enderezo Cruceiro, 4.- 36760 San Miguel de Tabagón.
 Outros centros de culto Capela de S. Gregorio, no barrio de Pías.

 Horario de culto Diario: 19:30 h. (I)-20:30 h. (v)
Domingo: 10:00 h. (S. Gregorio) ás 12:00 h.
 Datos históricos Ver documento  
 

TABAGÓN, San Xoán de

 Concello O Rosal
 Párroco Don Angel Soliño Fernández
 Enderezo Outeiro 38, 36788 Camposancos
 Outros centros de culto

 Horario de culto Diario: 18:00 h. (I)-19:00 h.(v)

Sábado: 17:00 h. (I)/18:00 h. (v)

Domingo: 10:30 h.
 Datos históricos Ver documento  
 

TABORDA, San Miguel de

 Concello Tomiño
 Párroco Don Gumersindo Maquieira Martínez
 Enderezo Mosteiro,7, 36740 Tomiño
 Outros centros de culto Capela da Asunción, no Barrio da Carrasqueira

Capela de San Vicente, no Barrio dos Pios

Capela de Sandomedio, no cumio do Monte de Sandomedio

Capela de San Sebastián, no Barrio da Moreira

Capela de San Bartolomeu, no Couto de San Bartolomeu

 Horario de culto

Diario: 19:00 h. (eventual)-21:00 h.(eventual)

Domingo: 12:00 h.(I-V)
 Datos históricos

Ver documento

 

TEBRA, San Salvador de

 Concello Tomiño
 Párroco Don José Luis Blanco González
 Enderezo Bouza Fria, 3.- 36747 Santa María de Tebra.
 Outros centros de culto Capela da Nosa Señora de Grixó (compartida en anos alternos con Barrantes)

 Horario de culto

Diario: 19:00 h.(I)-21:00 h. (V)

Domingo: 9:00-12:00 h.(I-V)
 Datos históricos

Ver documento

 

TEBRA, Santa María de

 Concello Tomiño
 Párroco Don José Luis Blanco González
 Enderezo Bouza Fria, 3.- 36747 Santa María de Tebra.
 Outros centros de culto Capela da Nosa Señora de Grixó (compartida en anos alternos con Barrantes)

 Horario de culto

Diario: 19:00 h.(I)-21:00 h. (V)

 Datos históricos

Ver documento

 

TOMIÑO, Santa María de

 Concello Tomiño
 Párroco Don Gumersindo Javier Maquieira Martínez
 Enderezo Apartado 11.- 36740 Tomiño.
 Outros centros de culto Capela de Sanomedio, no barrio de Vilachán.

Capela de San Roque e San Bieito (Virxe do Alivio). Barrio de San Bieito

ANEXO: San Lourenzo do HOSPITAL.

 Horario de culto

Diario: 18:00 h.(I)-20:00 h. (v)

Domingo: 11:00 h.- 10:00 h. Hospital
 Datos históricos

 

VILADESUSO, San Miguel de

 Arciprestado A Guarda-Tebra
 Concello Oia
 Párroco

Don Avelino Baquero Alonso

 Enderezo A Barroca s/ n, 36309 Viladesuso
 Outros centros de culto

 Horario de culto

Diario: 18:30 h. (I)-19:30 h. (V)

Domingo:11:00 h.(I-V)

 Datos históricos

Ver documento

 

VILAMEÁN, San Bieito de

 Concello Tomiño
 Párroco

Don José Luis Blanco González

 Enderezo Samuelle s/n, 36747 Santa María de Tebra
 Outros centros de culto

 Horario de culto

Domingo: 10:00 h.

 Datos históricos

Ver documento

Subir