Elixe castelán

Páxina de inicio Inicio

Área restrinxida Área restrinxida

Correo electrónico

RSS

Ver toda a axenda [+]

Diocese»Epistoloxía

EPISTOLOXÍA da Diocese de Tui-Vigo

Do século I ao VI

Corresponde a un longo período sen noticias históricas. Durante varios séculos rexistráronse neste territorio grupos cristiáns formando Comunidades, á fronte das cales había un Bispo, pero dificilmente houbo Sedes con clara delimitación do territorio. A esta situación deben pertencer os dous primeiros Bispos seguintes:

1. SAN EPITACIO, Mártir

Século I

Sand.: Ano 57

2. SAN EVASIO, Mártir

Século I

Sand.: Ano 82

-------------------------------------

3. ANILA

Sand.: 572

FI.: ca 572 - Conc. Brac. I.

Av.: ca 568 - ca 576

4. NEUFILA

Sand.: 583

FI.: ante 580 - post 589

Av.: ca 576 - 589

5. GARDINGO

Sand.: 583

FI.: ante 589

Av.: ca 585 - ca 600

Ler máis

 

Subir a inicio