Axenda/NOVEMBRO

1.Solemnidade de Todoslos Santos
2.Cáritas Diocesana
5.Centro Diocesano de Formación Teolóxico-Pastoral "Ágora"
6.Formación Permanente para o Clero
9.Oración TAIZÉ
11.Día da Igrexa Diocesana
13.Formación Permanente para o Clero
14.Delegación Pastoral Saúde
15.Delegación Pastoral de Vocacións
16.Cáritas Diocesana
17.Delegación Pastoral Xuvenil
20.Delegación Protección Datos