Axenda/MARZO

Día 1.- Mércores de Cinza
Día 3 ó 5.-Retiro para xóvenes
Días 4, 11, 18.- Conferencias coresmales de Acción Católica
Día 10.-Oración TAIZÉ
Día 14.-Formación permanente do Clero
Día 18.-Encontro vocacional en Sta. María de Porriño
Día 19.-Festa de San XOSÉ
Día 20.-ÁGORA
Día 23.-Xornada de oración polas vocacións
Día 24.-24 Horas para el Señor
Día 29.-Celebración penitencial do Clero